Giới thiệu giống chó Border Collie

Tóm tắt lịch sử: Border Collie bắt nguồn từ vùng biên giới giữa Scotland và Anh. Loài chó này được phát triển bởi những người chăn cừu đã lựa chọn nhân giống dựa trên tính cách và khả năng làm việc lâu ngày trên địa hình khắc nghiệt. Nhờ kết quả của việc chọn giống này, Border Collie đã hình thành khả năng độc đáo trong việc kiểm soát đàn cừu. Đàn cừu được kiểm soát rất tốt dựa vào đôi mắt nhìn chăm chú, mãnh liệt như thôi miên và dáng di chuyển đặc biệt. Sự chọn lọc này theo thời gian đã tạo nên giống chó Border Collie có cường độ, sức chịu đựng, năng lượng và khả năng huấn luyện rất cao.
Continue reading