chó chăn cừu

Home / Posts tagged "chó chăn cừu"

Giới thiệu những giống chó thuộc nhóm chó chăn cừu đã có ở Việt Nam

Chó chăn cừu là nhóm chó được xác lập bởi AKC (American Kennel Club) vào năm 1983. Tiền thân của nhóm này là nhóm chó lao động. Nhóm này tổng hợp chọn lọc những giống chó có khả năng điều khiển các loài động vật khác.   Dưới đây là thông tin chi tiết những giống chó thuộc nhóm…

Bấm vào xem chi tiết