Tổng hợp các bài viết hướng dẫn huấn luyện và chăm sóc chó Border Collie

Home / Thông tin tổng hợp hướng dẫn chăm sóc chó / Tổng hợp các bài viết hướng dẫn huấn luyện và chăm sóc chó Border Collie

Để tiện cho các bạn hiểu về trình tự huấn luyện chó, mình tổng hợp các link bài viết huấn luyện chó từng bước và các cảnh báo cũng như kinh nghiệm tổng hợp chăm sóc chó Border Collie ở đây. Các bạn đọc và làm theo thứ tự nhé.

<A>Huấn luyện chó

I. Huấn luyện chó cơ bản:

  1. Các dụng cụ cần chuẩn bị trước khi dạy chó.
  2. Giới thiệu về phương pháp huấn luyện chó bằng Clicker
  3. Hướng dẫn cho chó làm quen với Clicker
  4. Hướng dẫn dạy tên cho chó: Đặt tên cho chó mới đem về nuôi khi gọi tên thì chạy lại.
  5. Hướng dẫn dạy chó học lệnh NGỒI: hô ngồi thì chó đặt mông ngồi xuống
  6. Hướng dẫn dạy chó học lệnh NẰM: hô NẰM thì chó nằm sấp xuống mặt đất
  7. Hướng dẫn dạy chó học lệnh ĐỨNG: hô ĐỨNG thì chó đứng thẳng người lên bằng 4 chân
  8. Hướng dẫn dạy chó học lệnh YÊN: hô YÊN thì chó đứng yên tại chỗ không di chuyển
  9. Hướng dẫn dạy chó học nhặt đồ: ném đồ và hô NHẶT thì chó chạy đi mang lại
  10. Hướng dẫn dạy chó đi vệ sinh đúng chỗ.

II. Huấn luyện chó nâng cao

 

<B> Cảnh báo và hướng dẫn chăm sóc chó Border Collie

 

3 thoughts on “Tổng hợp các bài viết hướng dẫn huấn luyện và chăm sóc chó Border Collie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *